Mặt bằng

Mặt bằng giai đoạn 1 của dự án The Sunrise Bay

Mặt bằng tổng thể

mat-bang-giai-doan-1-the-sunrise-bay-da-nang

The Sunrise Bay Đà Nẵng bao gồm các sản phẩm chính dưới đây, quý khách click vào từng sản phẩm để xem thông tin chi tiết hơn: